Shop hoa Tường An http://hoatuoituongan.net

Website này được lập ra để lưu lại các bằng chứng ăn cắp các mẫu hoa của shop hoa Tường An đối với chủ sở hữu là Hoayeuthuong.com.

Chúng tôi, cực kỳ lên án hành động ăn cắp các giá trị sở hữu trí tuệ, sáng tạo trong lĩnh vực Thương Mại điện tử.

Chúng đã gửi email đến chủ shop, nhưng nhận được thái độ trơ tráo và bất hợp tác, buộc chúng tôi có những hành động mạnh hơn nhằm làm trong sạch việc kinh doanh Thương Mại Điện tử tại Việt Nam.

Phạm Hoàng Thái Dương - Sáng lập Hoayeuthuong.com

PS. Link chụp hình ảnh ăn cắp của website lưu ngày 20/9/2015

  • Shop hoa Tường An
  • Shop hoa Tường An
  • Shop hoa Tường An
  • Shop hoa Tường An
  • Shop hoa Tường An
  • Shop hoa Tường An

Sản Phẩm Khuyến Mãi